Nekem kötelező? – 4. rész

Arborétumot működtetek, kötelezett vagyok?

Magyarország rendkívül gazdag természeti kincsekben, területén megtalálhatók erdőkkel borított hegységek, dombságok, folyóvízi árterek, síkságok és karsztvidékek is. Hazánk területének mintegy tíz százaléka áll természetvédelmi oltalom alatt, 10 nemzeti parkja, amelyek közül több a világörökség része, 39 tájvédelmi körzete megannyi érdekes látnivalóval szolgál a természet szerelmeseinek.

A védett természeti terület bemutatóhelye regisztrációra köteles attrakciónak számít a hivatalos tájékoztató nyolcadik pontja szerint. Hogy kiderítsük, pontosan ez mit takar a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-át hívhatjuk segítségül. 

A törvényben pontokba szedve felsorolásra kerültek a védett természeti területek a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően. E pont alá tartoznak tehát a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek és a természeti emlékek. 

Nemzeti park

Talán ez az a fogalom, amivel a legtöbbet találkozunk a mindennapi életben, hiszen az ország bármely pontján is lakjunk, biztosan van minimum egy nemzeti park a közelünkben.

A törvény szerint a nemzeti park egy olyan nagyobb kiterjedésű terület, amelynek a lényegesen nem változtatott természeti adottságaival az ország jellegzetességét kell tükröznie. Rendeltetése is különösen nagy jelentőségű, elő kell segítenie a természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelmét, fenn kell tartania a természeti rendszerek zavartalan működését, emellett oktatási, tudományos és szórakoztató funkciót is be kell töltenie. A parkok átfogó képet adnak a terület fontos élőhelyeiről, természeti illetve kultúrtörténeti értékeiről, az ott élő állatvilágról. 

Tájvédelmi körzet

A tájvédelmi körzet természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő terület, tájrészlet, amelynek elsődleges célja a tájképi és természeti értékek megőrzése. Az első tájvédelmi körzet a Tihanyi-félsziget volt 1952-ben.

Érdemes kiemelni, hogy a tájvédelmi körzetek területileg nem részei a nemzeti parkoknak. A tájvédelmi körzet létesítése az erre felhatalmazott állami szerv hatáskörébe tartozik, a tájvédelmi körzetek természetvédelmi kezelője minden esetben a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság.

Természetvédelmi terület 

Mielőtt belekezdenénk, érdemes tisztázni, hogy minden természetvédelmi terület védett természeti terület, de nem minden védett természeti terület természetvédelmi terület. Akkor mi is tartozik ide? 

A törvény szerint az ország azon jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A cél tehát az adott terület természeti értékeinek a megóvása, és az ökoszisztéma egyensúlyának a fenntartása, nem csoda tehát, hogy hazánk természetvédelmi területeinek a nagy része fokozottan védett, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem látogatható. 

Természeti emlék

Természeti emléknek valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület számít, ilyen egy védett forrás, víznyelő, kunhalom vagy földvár. Tehát egy tudományos és történelmi szempontból is értékes természeti képződményt kell érteni ez alatt, ami állami védelem alá esik. 

Természetvédelmi terület működtetése

Regisztrációra köteles aki, a TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja. A természetvédelmi terület működtetésének kiemelt feladata a vadon élő növények és állatok védelme, az életközösség fenntartásának az elősegítése. Gyakori, hogy e területeken természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú, valamint turisztikai létesítményeket tartanak fenn, közreműködnek a természetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben.

Röviden összefoglalva tehát az eddigieket, ha a következők közül valamelyik fenntartásával, működtetésével foglalkozik, akkor nagy valószínűséggel kötelezett az adatszolgáltatásra.  

  • Nemzeti park
  • Barlang
  • Régészeti lelőhely
  • Ősmaradvány
  • Rezervátum
  • Fogadó-, Látogató- és Oktatóközpont
  • Arborétum
  • Botanikus kert
  • Tematikus bemutatóhely
  • Túra/Kirándulás szervezés


Ne feledje, legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas jegykezelő szoftverrel is.

Ne hagyja az utolsó pillanatra a szoftver beszerzését, keressen bennünket bizalommal!

Korábban már írtunk a zenés táncos rendezvényekről, a strandokról, az állatkertekről, a jövő héten a kalandparkok helyzetével foglalkozunk.

Érinti Önt? 
Ha igen, mindent megtudhat az adatszolgáltatásról. 
Ha nem, ajánlja olyan ismerősének a cikkünket, akinek ez az információ hasznos lehet! 

9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6. 1. em. 103. ajtó • info@jegyntak.hu