Nekem kötelező? – 6. rész

Tájházakat üzemeltetek, kötelezett vagyok?

A múzeumok megannyi élményt nyújtanak a látogatóknak, többek között kulturális időutazásra invitálnak, megmutatják a legcsodálatosabb műalkotásokat vagy épp a legújabb technikai vívmányokat. Sokszor találkozhatunk tematikus kiállításokkal, előadásokkal és egyéb kísérőprogramokkal is.  

A múzeumoknak szigorú előírásoknak kell megfelelnie, amelyet a 1997. évi CXL. törvény szabályoz. A muzeális intézmények célja a kulturális javak védelme, ennek elérése érdekében együttműködnek egymással, illetve az olyan intézményekkel, ahol a kulturális örökség más értékeit is őrzik, gondozzák, gondolunk itt többek között a könyvtárakra, levéltárakra, iskolákra. 

Ilyen intézményt bármely jogi és természetes személy vagy törvény alapíthat. A muzeális intézménnyé nyilvánítást - a törvény által alapított muzeális intézmény kivételével - a miniszter által kiadott működési engedély igazolja. 

Az NTAK tájékoztatása szerint a muzeális intézmények is regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezettek lesznek július elsejétől. Hogy milyen intézmények tartoznak e fogalom alá, a törvény által meghatározott szakmai besorolás alapján fogjuk végignézni. 

Múzeum

A múzeumok a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit rendszerezett formában gyűjtik össze, őrzik meg, dolgozzák fel, kutatják és állítják ki vagy egyéb formában tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal teszik közzé. Segítik a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követését.
Feladatuk tehát a gyűjtemények gondozása, tudományos feldolgozás és publikálás, kiállítások rendezése, programok és kiadványok elkészítése, digitalizálás és kutatási tevékenység. A gyűjtemény folyamatosan gyarapszik. 

Országos múzeum

Az országos múzeum az egész ország területéről származó, átfogó, egy vagy több alaptudományra támaszkodó, azokban különösen jelentős művelődéstörténeti, tudományos gyűjteményt gondoz, míg az országos szakmúzeum valamely szakterületen teszi ugyanezt.

Vármegyei hatókörű városi múzeum

A vármegyei hatókörű városi múzeum egy vármegye közigazgatási területén biztosítja a kulturális javak helyi védelmét. 

Területi múzeum

A területi múzeumok közé tartoznak a városi, települési múzeumok, a tájmúzeumok illetve a járási múzeumok. 

Tematikus múzeum

A tematikus múzeumokban a kulturális javak egy meghatározott csoportjával vagy egy témát illetve szakterületet felölelő gyűjteménnyel találkozhatunk, amelyek származhatnak az ország bármely részéről vagy csak bizonyos területekről.

Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek

E csoportba tartozó intézmények a múzeumi követelményeknek ugyan nem felelnek meg, viszont olyan tudományos, illetve művészi értéket képviselnek, amelyek alapján a miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősítette azokat. Ilyenek lehetnek különösen a   helytörténeti, intézménytörténeti, személyhez kötődő gyűjtemények, tematikus szakgyűjtemények, vallási és egyháztörténeti gyűjtemények.

A közérdekű muzeális kiállítóhely ezzel szemben nem rendelkezik jelentősebb önálló gyűjteménnyel, viszont a miniszter engedélyével jogosult a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatására. Ide tartoznak például a személyhez, eseményhez, szervezethez vagy földrajzi ponthoz kötődő emlékházak, emlékparkok, régészeti parkok, kastélyok, tájházak, galériák.

Múzeumi tevékenység

Az NTAK tájékoztatója szerint az is kötelezett adatszolgáltatásra, aki a TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújta. E szakágba mindenfajta múzeum működtetése beletartozik, azaz a művészeti múzeum, az ékszer-, bútor-, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai a természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum (ideértve a hadtörténeti stb. múzeumot), az  egyéb szakmúzeum, valamint a szabadtéri múzeum.

Összefoglalva tehát a fentieket, a teljesség igénye nélkül, a múzeumok közé tartozik, ezáltal kötelezett az:

 • Egyházi gyűjtemény
 • Emlékmúzeum
 • Helytörténeti gyűjtemény
 • Kiállítóhely/Bemutatóhely
 • Látogatóközpont
 • Muzeális emlékhely
 • Nemzeti történeti park
 • Szabadtéri múzeum
 • Szakgyűjtemény
 • Tájház
 • Tájmúzeum
 • Agrártörténeti emlék
 • Egyházi épület
 • Ipartörténeti emlék
 • Kastély
 • Kúria
 • Népi építészeti emlék
 • Palota
 • Rom
 • Mauzóleum
 • Történeti kert
 • Vár
 • Világi középület
 • Bazilika/Minor


Ne feledje, legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas jegykezelő szoftverrel is.

Ne hagyja az utolsó pillanatra a szoftver beszerzését, keressen bennünket bizalommal!

Korábban már írtunk a zenés táncos rendezvényekről, a strandokról, az állatkertekről, a védett természeti területekről, valamint a kalandparkokról, jövő héten a „hop on hopp off” szolgáltatók kötelezettségeivel foglalkozunk. 

Érinti Önt? 
Ha igen, mindent megtudhat az adatszolgáltatásról. 
Ha nem, ajánlja olyan ismerősének a cikkünket, akinek ez az információ hasznos lehet! 

9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. • info@jegyntak.hu